Header image  
Профилирана гимназия за изучаване на чужди езици  
  Начало ::
   
 
За родителите
Website Translation Widget
by free-website-translation.com

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ МЕТОДИЙ”

АСОЦИИРАН ЧЛЕН НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици “Св. Методий” в район “Красно село”, отделена със Заповед на МОН през 1998г. от 142 СОУ ”В.Ханчев” училище, е наследник на 30-годишна традиция в чуждоезиковото обучение.

През 2008г. се навършват 10 години от основаването на първата езикова гимназия в България с изучаване на славянски езици като редки и необходими в ЕС. Гимназията приема ученици в VІІІ клас с конкурс по Наредба на МОН. Като първи чужд език се изучават немски, френски, чешки и английски.

От ІХ до ХІІ клас се изучават и общообразователни предмети на съответния чужд език.

През 1992 г. за първи път в българското образование в 142 училище започва изучаването на чешки, словашки, полски и сърбохърватски език като втори чужд език от ІХ до ХІІ клас по учебни програми, разработени от факултет “Славянски филологии” на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Резултат от това сътрудничество е асоциирането на ПГИЧЕ “Св.Методий” като Национален Лицей за европейски езици и култура при СУ ”Св.Климент Охридски”.

В училището преподават висококвалифицирани учители, автори на учебници и учебни помагала за езиковите гимназии и базови учители към СУ “Св. Климент Охридски”, както и преподаватели от Университета. ПГИЧЕ “Свети Методий” работи в сътрудничество с културните институти и с училища от страните, чиито езици се изучават.

Гимназията е асоциирана към ЮНЕСКО, член е на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Нашите ученици участват в международни проекти и конкурси. Резултат от последния съвместен проект на наши ученици и ученици от Професионален колеж “Х.Швир” гр. Гелзенкирхен , Германия, е създаденият кът за отдих в двора на училището с площад “Европа”, символ на присъединяването на България през 2007г. към ЕС.

Водещи принципи в работата на училището са толерантност и партньорство в обучението, поощряване на заложбите и талантите на учениците чрез индивидуален подход, изграждане на гражданско и екологично съзнание и не на последно място физическа активност и спорт чрез действащите в училище: Асоциация на ученически екологични клубове и спортен клуб “ЕЛИТ 2000”, Клуб по спортни танци “СОФИЯ ДАНС”.