Начало ::
Website Translation Widget
by free-website-translation.com
ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ МЕТОДИЙ”

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ МЕТОДИЙ”

гр. София, район “Красно село”

 

П  Л  А  Н

за прием  на ученици за учебната 2010/ 2011 г. след завършен VІІ клас по Наредба № 11 / 28.03.2005 г. на МОН

 

 

 

 

Профил

 

Интензивно изучаван чужд език в VІІІ клас

 

ІІ чужд език от ІХ клас

 

Профилиращи предмети в курса на обучение

Брой пара-лелки

Брой ученици

Девойки

Младежи

Приемни изпити по Наредбата на МОН

Балообразуващи предмети от удостоверението за завършен VІІ клас

1.

Чуждоезиков

Английски език

Немски език

Руски език

Френски език

Испански език

Английски език

ІІ ЧЕ

История и цивилизация

Български език и литература

 

2

58

 

 

1. Тест БЕЛ

2. Тест Математика

1. БЕЛ

2. Математика

2.

Чуждоезиков

 

 

 

 

Немски език

Английски език

Чешки език

Руски език

Немски език

ІІ ЧЕ

История и цивилизация

Български език и литература

 

1

29

 

 

1. Тест БЕЛ

2. Тест Математика

1. БЕЛ

2. Математика

3.

Чуждоезиков

Руски език

Английски език

Немски език

Руски език

ІІ ЧЕ

История и цивилизация

Български език и литература

 

1

29

 

 

1. Тест БЕЛ

2. Тест Математика

1. БЕЛ

2. История