Header image  
Профилирана гимназия за изучаване на чужди езици  
  
 
 
 
 

 
 
Добре дошли в сайта на ПГИЧЕ "Свети Методий"

Училището предлага отлични условия за учебни занимания, клубове по интереси, екскурзии до природни забележителности, спорт.

Гимназията разполага с две компютърни зали, кабинет по славянски езици, кабинет по химия и физика, физкултурен салон, открити игрища за волейбол и баскетбол, столова, здравен кабинет, обновена учителска стая.

АСОЦИИРАН ЧЛЕН НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ